Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a White-Water Kft. (székhely: 2365 Inárcs, Fenyves utca 29., Adószám: 14239948-2-13), mint „M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet” szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) továbbá az  által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF kinyomtatható és lementhető erről az oldalról.

 

 1. ÁSZF alanyai:

1.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a White-Water Kft-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).

1.1.1. Szolgáltató

A szolgáltató neve: White-Water Kft.

A szolgáltató székhelye: 2365 Inárcs, Fenyves utca 9.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@white-water.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-118670

Adószáma: 14239948-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki törvényszék

Kapcsolattartási telefonszám: 3630/3899113

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-133249/2017.

A tárhely-szolgáltató adatai: C-Host Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29. Adószám: 23358005-2-43.

Bankszámla szám: 10402128-50526687-68781003

Weblapjaink: www.evezzvelunk.hu; www.white-water.hu

1.1.2. Megrendelő

Az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. A szerződés nyelve: magyar

 

 1. Alapvető rendelkezések

2.1. Jelen ÁSZF hatályos az ÁSZF módosításáig

2.2. Az ÁSZF kiterjed a Szolgáltató „M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” tárgykörben megkötött Szerződésre.

2.3. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

2.4. Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Szerződés hatálybalépésének, és a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal az ügyfélszolgálatán és a Szolgáltató Internetes Honlapján köteles nyilvánosságra hozni, kivéve, ha a módosítás új Szolgáltatás bevezetése vagy meglévő Szolgáltatás kibővítése (pl. új szolgáltatási terület bevonása) miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozóan a jelen ÁSZF egyéb feltételeit nem érinti. Az ÁSZF módosítása az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az Ügyfél az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

2.5. Az ÁSZF hatálya Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 15. napon lép hatályba, kivéve, ha a módosítás új Szolgáltatás bevezetése vagy meglévő Szolgáltatás kibővítése (pl. új szolgáltatási terület bevonása) miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozóan a jelen ÁSZF egyéb feltételeit nem érinti, ebben az esetben az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Megrendelőre, a Szolgáltatóra, valamint a szolgáltatást igénybe vevőre.

2.6. A Megrendelő a szerződéskötés során választja meg a

 • a megrendelt szolgáltatásokat,
 • fizetési módot,

2.7. A Szerződés a Megrendelő által a Szolgáltató weblapján a szolgáltatás megrendelésével elektronikus formában vagy a Szolgáltató közvetlen írásbeli vagy szóbeli megkeresése során történő ajánlatkéréssel, majd annak elfogadásával jön létre.

2.8. A Szolgáltatási Szerződés visszamondása – felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján – írásban történik (e-mail).

2.9. A Szerződés automatikusan megszűnik, ha a benne foglalt szolgáltatások teljesülnek.

2.10. A webshop tartalma, mint szerzői jogi mű, szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával kapcsolatos jogot.

2.11. A webshop folyamatosan működik, ügyfélszolgálati elektronikus levelekre és telefonhívásokra, hétköznap 10-17 óra között állunk rendelkezésre, válaszolunk.

2.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapot saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. Az árak változtatásának jogát fenntartjuk, az ár véletlen, egyértelműen hibás elírása esetén a Fogyasztó választhat, hogy lemondja a rendelést vagy a helyes áron kéri a terméket.

 1. Adatvédelmi tájékoztató és adatkezelési szabályok

3.1. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-133249/2017.

3.2. https://evezzvelunk.hu/index.php/adatkezelesi-szabalyzat/

 

 1. Részvételi feltételek

4.1. Túráink lebonyolítása során elsődleges szempont a részvevők maximális biztonsága, így a lentiekben rögzített részvételi feltételek meghatározásával a célunk, hogy maximalizáljuk a biztonságot és minimalizáljuk a kockázatot túráinkon.

4.2. A Túradíj befizetésén felül a helyszínen kitöltött nyilatkozat(ok), az előzetesen megbeszélt időpontra történő megjelenés, továbbá igazolt, a túra teljes időtartamára kötött extrém sportbiztosítás megkötése elengedhetetlen.

4.3. Programjaink fizikai megterheléssel járnak, a résztvevők különböző időjárási körülménynek lehetnek kitéve (pl.: napsütés, meleg, szél és eső):

 • 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelet mellett vehet részt a túráinkon.
 • 14 és 18 éves kor közti résztvevő esetén szülői jóváhagyó nyilatkozattal vállaljuk a túra lebonyolítását.
 • A részvételi lap aláírása egyben nyilatkozat az úszástudásra és a fizikai terhelhetőségre vonatkozóan.
 • A résztvevő tudomásul veszi, hogy túráinkon baleset érheti, azokon kizárólag saját felelősségre vesz részt.
 • A résztvevőnek kötelessége a túravezetőt tájékoztatni az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudat állapotot, fizikai képességet akár ideiglenesen csökkentő betegségről (úgy mint: asztma, epilepszia, keringési rendellenesség, cukorbetegség).
 • Alkoholos, gyógyszer- vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy(ek), várandós nő(k), súlyos egészségügyi problémákkal vagy sérülésekkel rendelkező személy(ek) a túráinkon nem vehetnek rész saját biztonságuk érdekében.
 • Minden résztvevőnek kötelező a védőfelszerelések, a sisak és az úszást segítő mellény szakszerű viselése a túra teljes időtartama alatt.
 • A túravezetőnek jogában áll – a túra teljes időtartama alatt bármikor – megállítani a túrát, amennyiben olyan veszély merül fel, ami veszélyezteti a résztvevők biztonságát. Jogában áll továbbá kizárni a túráról azt, aki az adott utasítások figyelmen kívül hagyásával saját vagy mások testi- épségét, egészségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, illetve a túravezető ide vonatkozó utasításait nem tartja be.

 

 1. Helyfoglalás, visszamondás, túratípusok

5.1. Helyfoglalás

A programnaptárunkon, a jelentkezés kitöltésével, a kapcsolatfelvételen keresztül, továbbá e-mailben az info@white-water.hu címen. E-mailben történő jelentkezésnél kérjük a következő adatokat megadni:

 • név,
 • túra helyszíne és időpontja,
 • létszám,
 • mobiltelefonszám,
 • számlázási név és cím.

Egyéni résztvevők esetén 10.000.- Ft/fő foglaló befizetésével, csoportok esetén a 25% foglaló befizetésével az ajánlatban meghatározott időpontig. Az ajánlat alapján kölcsönösen elfogadott, a résztvevők létszáma, a programok és szolgáltatások alapján számított teljes összeg befizetése a túra előtt – legkésőbb 7 nappal annak megkezdése előtt – átutalással fizetendő. A felek egyéni, írásbeli megállapodás keretében a fentiektől eltérhetnek. Amennyiben a túra cégünk hibájából meghiúsul, az esetben a befizetett részvételi díjat társaságunk visszafizeti.

A túradíjat befizetheted:

 • Átutalással a következő bankszámlára:
  Vidra Csoport Bt. 11749015-20071824 (OTP),
  nemzetközi utaláshoz: IBAN HU74 1174 9015 2007 1824 0000 0000, SWIFT KÓD OTPVHUHB.

 

5.2. A lefoglalt túra visszamondása

Visszamondás esetén az előzetesen befizetett túra díjból a felmerült költségek érvényesítése miatt az alábbi visszatérítést biztosítjuk:

A túra időpontja előtt 60 napig a befizetett díj 100 %-át.

A túra időpontja előtt 30 napig a befizetett díj 80%-át.

A túra időpontja előtt 15 napig a befizetett díj 30%-át.

A túra időpontja előtt 8 napig a befizetett díj 10%-át.

A túra időpontja előtt 7 nappal történő visszamondás esetén nem áll módunkban a befizetett díj visszafizetése, de a lefoglalt hely másra átruházható.

A White Water Kft. fenntartja a jogot a túra vagy a programok lemondására (új túraidőpont biztosítása mellett) felelősségén kívül eső okokból (pl. szélsőséges időjárási viszonyok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok miatt). Amennyiben a jelentkező ilyen okból eláll a cégünk által egyébként kivitelezésre kerülő túrán való részvételtől, ez esetben a befizetett díj visszafizetése, illetve semmiféle kártérítés fizetése nem áll módunkban.

5.3. Általános tudnivaló, hogy a folyók vízállása a lehulló csapadék függvényében igen szélsőségessé válhat, ez komoly mértékben befolyásolhatja a víz jellegét. A résztvevők biztonsága érdekében fenntartjuk a túraterv változtatás jogát. Amennyiben a túra ilyen okból kerül halasztásra, ez esetben új időpontot biztosítunk.

5.4. A White Water Kft. nem utazási iroda, hanem kizárólag sport, szabadidő és rekreációs tevékenységet szervező és lebonyolító társaság.

 

 1. Alapvető rendelkezések

6.1. 1 napos túrák csak abban az esetben kerülnek megrendezésre, ha a kért időpontra van 2 napos lekötött túránk is, önmagában nem rendelhető! További információ az 1 napos túrákról a feltüntetett telefonszámon vagy e-mailben, egyedi ajánlat kéréssel.

 1. 2. Az alapár tartalmazza:
 • egy vagy két vízre szállást, programtól függően,
 • a teljes felszerelést (neoprén ruha, neoprén cipőt, vadvízi dzsekit, sisakot, mentőmellényt, evezőket),
 • balesetvédelmi oktatást,
 • a túravezetést,
 • a túra alatt fogyasztható frissítőket,
 • a túrákon – adott esetben – készült fotó(k) és videó(k) felvételeket, melyek minőségéért felelősséget nem vállalunk.
 1. 3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)

 

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.